Cookie-EinstellungenCookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
NEWSROOM
BILDERIMPRESSIONEN
PROJEKTEAKTIONEN
KONTAKTTEAM

To jest Partnerstwo miast

To jest Partnerstwo miast

Pierwotna idea miast partnerskich to lepiej siÄ™ poznać i lepiej siÄ™ zrozumieć. Idea ta narodziÅ‚a siÄ™ w Europie zaraz po drugiej wojnie Å›wiatowej. DziÅ› inicjatywa ta zjednacza ze sobÄ… miasta i gminy z caÅ‚ej Europy, i dba o rozwój silnej wiÄ™zi miÄ™dzy obywatelami miast partnerskich.Partnerstwo miÄ™dzy dwoma miastami jest okazjÄ…, aby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej o codziennym życiu w innych krajach europejskich, aby ze sobÄ… rozmawiać i dzielić siÄ™ doswiadczeniami oraz razem wspóÅ‚pracować przy projektach bÄ™dÄ…cych przedmiotem wspólnego zainteresowania.Partnerstwo miedzy miastami jest obsÅ‚ugiwane sÄ… przez duże grupy ludnoÅ›ci, a zatem sÄ… istotnym wkÅ‚adem w rozwój obywatelstwa europejskiego.Komisja Europejska wspiera ten Projekt poprzez dotacje na imprezy z możliwoÅ›ciÄ… ksztaÅ‚cenia/edukacji na aktualne tematy europejskie. Klasyczne cele miÄ™dzynarodowych kontaktów miedzy miastami to:miÄ™dzynarodowe zrozumienie, wymiana mÅ‚odzieży, rozwój gospodarczy, wspóÅ‚praca naukowa, wymiana kulturalna.   

Termine

Zur Zeit sind keine Termine hinterlegt.