Walincourt-Selvigny - Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Selm e.V. - Walincourt-Selvigny - Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft

Walincourt-Selvigny

Walincourt-Selvigny - stowarzyszenie 10 gmin

 

Na północy Francji, w departamencie Nord, 60 km na południe od Lille, około 35 km od granicy z Belgią i 430 km od Selm, leżą wsie stowarzyszenia gmin Walincourt-Selvigny.

 

Kiedy Walincourt-Selvigny jest nazywany "miastem bliźniaczym", jest skrótem od związku 10 gmin.

 

Walincourt, liczący około 3.000 mieszkańców, jest głównym miastem stowarzyszenia, a jego burmistrz jest również jego prezesem. Do stowarzyszenia należą również Ligny, Villers-Outréaux, Caullery, Elincourt, Clary, Esnes, Malincourt, Maretz i Déheries, która z 46 mieszkańcami jest najmniejszą gminą we Francji.

 

Krajobraz, zwany Cambrésis po oddalonym o 15 km mieście Cambrai, jest podobny do Münsterlandu: Lekko pagórkowate pola uprawne, łąki z czarno-białym bydłem i wsie z naturalnymi kamieniami. Znaczenie regionu w tradycyjnej produkcji koronek i broderi

jest do dziś widoczny w ogromnych figurach kostiumowych Pénélope, które regularnie odwiedzają Selm jako tradycyjna grupa kostiumowa.

 

Partnerstwo miast Selm i Walincourt-Selvigny istnieje od ponad 25 lat.

Idea przyjaźni żyje dzięki zainteresowaniu stowarzyszeń i grup kulturalnych obu partnerskich społeczności. Wzajemne wizyty pomagają rozszerzyć i skonsolidować partnerstwo w perspektywie

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Selm e.V. - Walincourt-Selvigny - Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft

Współpraca pomiędzy Selm i Walincourt-Selvigny rozpoczęła się wraz z nowym Collège François Villon w Walincourt-Selvigny i jego dyrektorem. W tym czasie dyrektor szkoły szukał możliwości wymiany dla swoich uczniów, którzy uczyli się niemieckiego. Ale rozwój przyjaźni francusko-niemieckiej był również bliski jego sercu. Więc w 1989 roku zaczął szukać szkoły partnerskiej oficjalnymi kanałami.

 

Ówczesny dyrektor Otto-Hahn-Realschule Selm zrobił to samo. Spośród kilku francuskich szkół wybrał tę, która była najmniej odległa, a mianowicie Walincourt-Selvigny w północnej Francji. Wstępny kontakt telefoniczny z francuskim dyrektorem generalnym wprawił spółkę w ruch.

 

Po wstępnym spotkaniu nauczycieli przedmiotów i dyrektorów szkół, pierwsza wymiana studentów odbyła się w 1990 roku. Dobra współpraca wkrótce doprowadziła do powstania idei partnerstwa miast.

 

Ponieważ Collège we Francji jest wspierane przez 11 gmin, to właśnie ten związek gmin starał się nawiązać partnerstwo z miastem Selm. Podczas pierwszych oficjalnych kontaktów w 1991 roku, gospodarze i goście szybko zbliżyli się do siebie. Francuzi przedstawili już projekt umowy o partnerstwie. Przyjazna atmosfera na konkursie wokalnym w hali Kreuzkamp w Selm, który Francuzi wygrali z dużym marginesem, miała być czynnikiem decydującym.

 

W dniu 22 marca 1992 r. burmistrz Inge Hamann i dyrektor miasta dr Wegener oraz burmistrz i przewodniczący stowarzyszenia Daniel Fiévet uroczyście podpisali akt partnerstwa w sali balowej gminy Villers-Outréaux.

 

W minionych latach żywa przyjaźń rozwijała się dzięki wizytom kilkakrotnie w ciągu roku, niezapomnianym rocznicom i wymianie muzyków, malarzy, klubów sportowych i przyjaciół.